17. 10. 2019  9:39 Hedviga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400D2_4D - Dizertačný projekt II (FCHPT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400D2_4D
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
Štúdium dostupnej literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov, písomné spracovanie projektu.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: