Dec 14, 2019   3:54 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Course syllabus N400D2_4D - Dizertačný projekt II (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400D2_4D
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
Štúdium dostupnej literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov, písomné spracovanie projektu.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 02. 2019.

Type of output: