22. 10. 2020  8:40 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D2_4D - Dizertačný projekt II (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N400D2_4D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
Štúdium dostupnej literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov, písomné spracovanie projektu.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: