16. 12. 2019  14:31 Albína
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400D1_4D - Dizertačný projekt I (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400D1_4D
Názov predmetu: Dizertačný projekt I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
Štúdium literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov,písomné spracovanie projektu - vypracovanie východiskového elaborátu o stave v oblasti štúdia (prístupy, teoretické východiská, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: