7. 4. 2020  14:48 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BPRO03_6B - Bakalársky projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BPRO03_6B
Názov predmetu: Bakalársky projekt
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Nie je relevantné (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: