29. 1. 2020  17:50 Gašpar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BPRO05_6B - Bakalársky projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BPRO05_6B
Názov predmetu: Bakalársky projekt
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Zadanie tém bakalárskych projektov. Pridelenie vedúcich prác. (dotácia 0/2)
2.Metodický pokyn tvorby úpravy záverečných prác podľa pravidiel MTF STU so sídlom v Trnave. (dotácia 0/2)
3.Cieľ bakalárskeho projektu. (dotácia 0/2)
4.Požiadavky na bakalársky projekt. (dotácia 0/2)
5.Citácia literatúry. Vyhľadávanie literárnych zdrojov (dotácia 0/2)
6.Konzultácie, priebežná kontrola spracovaných materiálov. (dotácia 0/2)
7.Konzultácie, priebežná kontrola spracovaných materiálov. (dotácia 0/2)
8.Konzultácie, priebežná kontrola spracovaných materiálov. (dotácia 0/2)
9.Konzultácie, priebežná kontrola spracovaných materiálov. (dotácia 0/2)
10.Konzultácie, priebežná kontrola spracovaných materiálov. (dotácia 0/2)
11.Konzultácie, priebežná kontrola spracovaných materiálov. (dotácia 0/2)
12.Konzultácie, priebežná kontrola spracovaných materiálov (dotácia 0/2)
13.Prezentácia bakalárskeho projektu. (dotácia 0/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 17. 06. 2019.

Typ výstupu: