29. 10. 2020  15:27 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TESM03_6I - Technológie spracovania materiálov (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: TESM03_6I
Názov predmetu: Technológie spracovania materiálov
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Technológia zlievarenstva:
- odlievanie do trvalých a netrvalých foriem, progresívne metódy výroby odliatkov,
- zlievarenské vlastnosti materiálov,
- vplyv technologických parametrov odlievania na štrukturálne a mechanické vlastnosti odliatkov.

Technológia zvárania:
- základné a špeciálne metódy zvárania materiálov,
- zvariteľnosť materiálov a jej hodnotenie,
- vplyv technologických parametrov zvárania na zmeny vlastností zváraných materiálov.

Technológia tvárnenia:
- technológie plošného a objemového tvárnenia materiálu, progresívne metódy tvárnenia,
- tvárniteľnosť materiálov a jej hodnotenie,
- plastická deformácia materiálu za studena, za tepla a za polohrevu a jej vplyv na zmeny štrukturálnych, mechanických a funkčných vlastností materiálu.

Technológia obrábania:
- konvenčné a progresívne metódy obrábania,
- opotrebovanie, trvanlivosť a životnosť rezných nástrojov,
- obrábateľnosť kovových materiálov a jej hodnotenie.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: