19. 1. 2020  2:59 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DIPPRA_6I - Diplomová práca (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIPPRA_6I
Názov predmetu: Diplomová práca
Ukončenie a kredity: skúška (12 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Samostatná práca na riešení zadania diplomovej práce. (dotácia 0/140)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: