5. 6. 2020  5:47 Laura
Akademický informační systém

Sylabus předmětu IKPS04_6B - Inžinierstvo kvality produkcie a integrovaný systém (MTF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
IKPS04_6B
Názov predmetu: Inžinierstvo kvality produkcie a integrovaný systém
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Základné pojmy v oblasti kvality
Inžinierstvo kvality
Manažérstvo kvality
Prístupy ku kvalite v Japonsku a ich význam pre súčasné trendy
Prístupy ku kvalite v USA a Európe
8 zásad riadenia kvality
Manažment (riadenie) a vodcovstvo v inžinierstve kvality
Systémy kvality, ich rozvíjanie, zavádzania a overovanie
Plánovanie, riadenie a zaistenie kvality produktov a procesov
Spoľahlivosť a manažment s ohľadom na riziko
Riešenie problémov a zlepšovanie kvality
Integrované manažérske systémy
Medzinárodná normalizácia systému manažérstva kvality
Dokumentačné zabezpečenie systému manažérstva kvality
Procesný model ISO 9001:2015
Procesy týkajúce sa aplikácie systému manažérstva kvality, postup budovania systému manažérstva kvality
Integrovaný manažérsky systém


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 02. 2019.

Typ výstupu: