23. 10. 2019  22:41 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-TV3_PLA - Telesná výchova 3 (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-TV3_PLA
Názov predmetu: Telesná výchova 3
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 18. 10. 2018.

Typ výstupu: