Nov 14, 2019   10:50 p.m. Irma
Academic information system

Course syllabus B1-TV3_PLA - Physical Training 3 (FCE - SS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-TV3_PLA
Názov predmetu: Telesná výchova 3
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 18. 10. 2018.

Type of output: