31. 10. 2020  23:52 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DIZSKU_6D - Dizertačná skúška (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
DIZSKU_6D
Názov predmetu:
Dizertačná skúška
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (20 kreditov)
Obsah predmetu:
Predloženie práce s analýzou súčasného stavu v oblasti riešenia témy a s tézami a návrhom metód a postupu riešenia dizertačnej práce. Rozprava k písomnej práci pred skúšobnou komisiou formou štátnej skúšky.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 22. 07. 2020.

Typ výstupu: