29. 1. 2020  0:57 Gašpar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DIP205_6D - Dizertačný projekt II (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIP205_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Dizertačný projekt II (dotácia 0/2)
 
a.Štúdium odbornej literatúry vzťahujúce sa k téme dizertačnej práce.
b.Zhromažďovať najnovšie celosvetové výsledky výskumu v danej problematike a dokumentovať to.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: