Feb 17, 2020   10:01 p.m. Miloslava
Academic information system

Course syllabus DZPRO4_6D - Dizertačný projekt IV (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DZPRO4_6D
Názov predmetu: Dizertačný projekt IV
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Vypracovanie elaborátu (rozsah min. 20 strán) s matematickým, verbálnym, fuzzy alebo iným zodpovedajúcim modelom systému riadenia v závislosti od zvolenej metódy riešenia. (dotácia 26/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Type of output: