4. 8. 2020  19:38 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu SYPR06_6D - Systémy na podporu rozhodovania (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
SYPR06_6D
Názov predmetu: Systémy na podporu rozhodovania
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Teória optimálnych a vyhovujúcich rozhodnutí. Rozhodovanie v podmienkach určitosti, rizika a neurčitosti. (dotácia 4/0)
2.
Expertné systémy a systémy na podporu rozhodovania. (dotácia 4/0)
3.Tvorba bázy poznatkov. (dotácia 5/0)
4.
Získavanie znalostí z databáz (selekcia, predspracovanie, transformácia, dolovanie dát, interpretácia). (dotácia 6/0)
5.
Dolovanie dát (prediktívne úlohy, deskriptívne úlohy, metódy a techniky dolovania dát) (dotácia 4/0)
6.
Aplikačné oblasti. Typické vlastnosti. (dotácia 3/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: