Apr 5, 2020   6:35 a.m. Miroslava
Academic information system

Course syllabus TESA03_6D - Teória systémov a automatov (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TESA03_6D
Názov predmetu: Teória systémov a automatov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Získať hlboké znalosti z oblasti teórie stavby strojov a zariadení za účelom vytvorenia si vysoko-profesionálneho prístupu od výskumu a vývoja cez projektovanie a konštruovanie až po prevádzku výrobnej techniky (dotácia 0/1000)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Type of output: