2. 4. 2020  1:56 Zita
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VYP201_6DE - Výskumná práca II (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VYP201_6DE
Názov predmetu: Výskumná práca II
Ukončenie a kredity: zápočet (8 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (8 kreditov)
Obsah predmetu:
Príprava a realizácia experimentu. Spracovanie výsledkov a ich prezentácia formou konferenčných príspevkov a časopiseckých publikácií.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: