29. 3. 2020  12:19 Miroslav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VYP501_6D - Výskumná práca V (MTF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VYP501_6D
Názov predmetu: Výskumná práca V
Ukončenie a kredity: zápočet (3 kredity), klasifikovaný zápočet-PhD (3 kredity)
Obsah predmetu:
Príprava a realizácia experimentu. Spracovanie výsledkov a ich prezentácia formou konferenčných príspevkov a časopiseckých publikácií.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 19. 12. 2018.

Typ výstupu: