14. 12. 2019  10:49 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N423A0_4B - Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423A0_4B
Názov predmetu: Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
Základy písania odborných dokumentov,
Možnosti prezentácie a publikovania dokumentov v PowerPointe
Tvorba tabuliek
Tvorba grafov
Fitovanie nameraných údajov
Práca s makrami
Riešenie sústavy lineárnych rovnic
Riešenie sústavy nelineárnych rovnic
Možnosti riešenia materiálových bilancií v prostredí Excelu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: