20. 1. 2020  20:52 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N413E0_4I - Energetické materiály (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N413E0_4I
Názov predmetu: Energetické materiály
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1.Základy teórie a technológie energetických materiálov
2.Rozklad anorganických a organických látok výbuchom, výbušnosť látok, výbušné zmesi organických látok a oxidačných činidiel
3.Hranice výbušnosti zmesí vzduchu a organických látok, bezpečnostné minimum pri manipulácii.
4.Vývoj výbušných systémov bez použitia výbušných látok
5.Výpočet termodynamických parametrov výbušných systémov
6.Pyrotechnické zmesi
7.Spôsob prípravy a vlastnosti energetických materiálov
8.Analýza, detekcia a skúšanie výbušnín
9.Právne a bezpečnostné predpisy pre manipuláciu , používanie a prepravu výbušných zmesí.
10.Projektovanie a využitie výbušnín pri výkone trhacích prác.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Typ výstupu: