18. 1. 2020  13:10 Bohdana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N413C1_4B - Chemické špeciality pre domácnosť, záhradu a priemysel (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N413C1_4B
Názov predmetu: Chemické špeciality pre domácnosť, záhradu a priemysel
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1.Farbivá a pigmenty pre textil, plasty, náterové hmoty, kozmetiku a iné aplikácie. Základné vlastnosti a charakteristiky organických a anorganických farbív a pigmentov, azofarbív, chinónových farbív, indigoidných farbív, sírnych farbív a aryl- a polyaryl-metánových farbív.

2.Povrchovo-aktívne látky v pracích prostriedkoch, šampónoch, mydlách, umývacích prostriedkov na nádoby, nábytok, dlážku, sklo, v emulgátoroch v kozmetických prípravkoch, potravinách a priemyselných aplikáciách. Charakteristika a základné vlastnosti tenzidov, delenia tenzidov. Ďalšie zložky prípravkov obsahujúcich tenzidy. Ekologické aspekty a perspektívy tenzidov.

3.Vonné a chuťové látky. Prírodné vonné a chuťové látky rastlinného a živočíšneho pôvodu, aplikačné formy, syntetické vonné a chuťové látky.

4.Iné chemikálie v domácnosti, chemikálie v garáži (benzín, nafta, oleje, brzdná kvapalina, chladiaca kvapalina, chemikálie na údržbu auta).

5.Chemikálie pre záhradu, hnojivá, insekticídy, fungicídy, moderné trendy.

6.Chemické špeciality pri výrobe plastov a kaučukov, urýchlovače vulkanizácie, iniciátory a katalyzátory polymerizácie, zmäkčovadlá, antioxidanty, antiozonanty, retardéry horenia typy a mechanizmus ich účinku.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: