7. 4. 2020  1:00 Zoltán
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436P2_4I - Prediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizika (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N436P2_4I
Názov predmetu: Prediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizika
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
Koncepcia predmetu a definovanie pojmov v prediktívnej mikrobiológii. Charakteristika prejavov správania sa mikroorganizmov pri spracovaní surovín, výrobe, uchovávaní, príprave a konzumácii potravín. Plánovanie experimentu v prediktívnej mikrobiológii. Rast mikroorganizmov, rastová čiara, rastové parametre – matematické modely využívajúce sa pri popise priebehu rastovej čiary a výpočte rastových parametrov. Primárne modely využívané v prediktívnej mikrobiológii. Prístupné užívateľské programy. Sekundárne modely využívané v prediktívnej mikrobiológii. Prístupné užívateľské programy. Modely „growth/no growth“. Terciárne modely využívané pri predikcii rastu a rozmnožovania sa mikroorganizmov v potravinách, vedecké databázy a expertné systémy. Prežívanie mikroorganizmov - kvantitatívny popis prežívania mikroorganizmov, relevantné parametre prežívania – matematické modely využívajúce sa pri popise prežívania. Vzájomné interakcie mikroorganizmov v potravinách a kokultúrach. Patogénny mikroorganizmus vs. baktérie mliečneho kysnutia vo fermentovaných potravinách. Moderné koncepty bezpečnosti potravín. Predmet hodnotenia rizika, účel a význam. Štruktúra analýzy rizika. Ranking mikroorganizmov z hľadiska závažnosti a pravdepodobnosti vzniku ochorení. Kvalitatívne mikrobiologické hodnotenie rizika. Aktuálne vedecké stanoviská Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: