28. 2. 2020  9:55 Zlatica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N423T1_4I - Technologický projekt (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423T1_4I
Názov predmetu: Technologický projekt
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Analýza poznatkov publikovaných v literatúre (dotácia 0/12)
 
a.Literárny prehľad
b.Analýza publikovaných poznatkov
c.Výber vhodnej technológie pre vybratý produkt a návrh technologickej schémy

2.Bilančné výpočty (dotácia 0/15)
 
a.Materiálová bilancia procesu
b.Energetická bilancia procesu

3.Návrhové výpočty (dotácia 0/35)
 
a.Výber zariadení pre jednotkové operácie
b.Výpočet hlavných rozmerov zariadení
c.Integrovanie materiálových a energetických prúdov

4.Hodnotenie bezpečnosti zariadení a celej technológie (dotácia 0/7)
5.Ekonomické zhodnotenie navrhnutej technológie (dotácia 0/10)
 
a.Určenie investičných nákladov
b.Výpočet prevádzkových nákladov
c.Výpočet návratnosti technológie

6.Vypracovanie záverečnej správy a jej obhajoba (dotácia 0/9)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: