19. 1. 2020  6:01 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 425T3_4B - Technologický projekt II (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 425T3_4B
Názov predmetu: Technologický projekt II
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
Zadanie výskumno-technologickej úlohy projektu.
Zvolenie kľúčových slov zo zadania úlohy.
Spracovanie literárnej rešerše písomne s dôkladným spracovaním a použitím odbornej a vedeckej literatúry resp. spracovať aj experimentálnu časť práce vyhodnotením nameraných výsledkov.
Urobiť do práce písomný záver.
Vypracovať zo štúdia odborných poznatkov aj návrh úloh do ďalšieho pokračovania riešenia projektu.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: