29. 5. 2020  19:53 Vilma
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436L1_4B - Laboratórne cvičenie z analýzy a senzorického hodnotenia potravín a kozmetiky (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
436L1_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z analýzy a senzorického hodnotenia potravín a kozmetiky
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.
Úvod do cvičení. Organizácia cvičení. Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu. (dotácia 0/2)
2.
Sacharidy I. (dotácia 0/2)
 
a.Stanovenie sacharózy polarimetricky a refraktometricky.

3.
Sacharidy II. (dotácia 0/2)
 
a.Stanovenie redukujúcich cukrov.

4.Aromatické látky I. (dotácia 0/2)
 
a.
Stanovenie mastných kyselín a esterov.

5.
Aromatické látky II. (dotácia 0/2)
 
a.
Stanovenie čísla arómy.
b.Stanovenie karbonylových zlúčenín.

6.
Farbivá I. (dotácia 0/2)
 
a.
Stanovenie syntetických farbív.

7.
Farbivá II. (dotácia 0/2)
 
a.Stanovenie prírodných farbív.

8.Senzorická analýza I. (dotácia 0/2)
 
a.Testy na preverenie rozlíšenia základných chutí, rozlíšenia rozdielnych koncentrácií chutí, na pamäťové schopnosti hodnotiteľa.
b.
Precvičenie techniky párového testu.

9.
Senzorická analýza II. (dotácia 0/2)
 
a.
Testy na preverenie schopnosti rozlíšiť druhy pachov, rozlíšenia rozdielnych koncentrácií pachov, na pamäťové schopnosti hodnotiteľa.

10.
Senzorické hodnotenie potravinárskych výrobkov I. (dotácia 0/2)
 
a.
Senzorické hodnotenie pekárskych výrobkov.

11.
Senzorické hodnotenie potravinárskych výrobkov II. (dotácia 0/2)
 
a.
Senzorické hodnotenie mäsových výrobkov.

12.Senzorické hodnotenie kozmetických výrobkov I. (dotácia 0/2)
13.
Senzorické hodnotenie kozmetických výrobkov II. (dotácia 0/2)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: