23. 10. 2020  1:58 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N431L1_4B - Laboratórny projekt z biotechnológie I (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N431L1_4B
Názov predmetu:
Laboratórny projekt z biotechnológie I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
Literárna rešerš. Vypracovanie teoretického úvodu. Metódy práce, analytické, resp. izolačné postupy podľa charakteru práce. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, diskusia. Písomné vypracovanie semestrálnej práce.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: