Jul 12, 2020   7:04 p.m. Nina
Academic information system

Course syllabus N434T2_4B - Telesná výchova (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N434T2_4B
Názov predmetu:
Telesná výchova
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
1.
PLÁVANIE: Nácvik plaveckého spôsobu kraul , znak a ďalších plaveckých spôsobov. Zdokonalenie dýchania, skoky do vody, vodné pólo (dotácia 0/26)
 
a.1-3: nácvik dýchania, kraulových a znakových nôh

4-6: zdokonaľovanie kraulových a znakových nôh. Nácvik prsiarskeho záberu a kraulových a znakových paží.

7: vodné pólo a skoky do vody

8-11: nácvik súhry plaveckých spôsobov kraul a znak

12: skoky do vody

13: vodné pólo a udelenie zápočtov

2.SPINNING: Bicyklovanie na špeciálnych stacionárnych bicykloch „spinneroch“ v sprievode hudby pod vedením vyučujúceho v určitej stanovenej intenzite. (dotácia 0/26)
 
a.
1-13 hod : Rôzne variácie bicyklovanie ako rovinka v sede, v stoji, kopec v sede a v stoji.

3.
POSILŇOVŇA: Cvičenie v posilňovni so závažím, na strojoch, s vlastnou váhou a na fitlopte. (dotácia 0/26)
 
a.-3 hod.: Oboznámenie sa s náčiním v posilňovni, ukážka a nácvik základných cvikov na jednotlivé svalové partie.

4-5 hod: Kruhový tréning na jednotlivých stanovištiach v posilňovni.

6-7 hod: Ukážka a nácvik cvikov na jednotlivé svalové partie bez použitia pridanej váhy (na fitlopte, BOSU , s expandrom).

8-12 hod: Tréning na jednotlivé svalové partie.

13 hod: Kruhový tréning a udeľovanie zápočtov.

4.VOLEJBAL: Nácvik a zdokonaľovanie útočných a obranných herných činností jednotlivca, herných kombinácii a herných systémov. (dotácia 0/26)
 
a.
1: Úvodná hodina.
2 – 3: Nácvik herných činností jednotlivca – odbíjanie obojručne zhora a 
           Zdola.
4 – 6: Zdokonaľovanie herných činností jednotlivca – odbíjanie obojručne zhora a 
           zdola. Nácvik a zdokonaľovanie útočného úderu, nahrávky.
7 – 8: Nácvik a zdokonaľovanie prihrávky – príjem podania a obrany v poli a na sieti
           (jednoblok, dvojblok).
9 – 10: Nácvik základných herných kombinácii.
11–12: Nácvik herného systému 2+4 a 1+5.
13: Hra + udeľovanie zápočtov

5.
BASKETBAL: Nácvik a zdokonaľovanie útočných a obranných herných činností jednotlivca, herných kombinácii a herných systémov. (dotácia 0/26)
 
a.
1: Úvodná hodina
2 – 3: Nácvik základných herných činností - vedenie lopty, prihrávka, uvoľňovanie sa bez a s loptou.
4 – 6: Nácvik streľby na kôš - jednou rukou sponad hlavy z miesta, streľba po dvojtakte, s treľba jednou rukou sponad hlavy vo výskoku - z blízkych vzdialeností.
7 – 8: Nácvik základných obranných činností – bez lopty a s loptou.
9 – 10: Nácvik útočnej kombinácie "hoď a bež" a útočnej kombinácie založenej na početnej
prevahe útočníkov nad obrancami (2:1, 3:2).
11–12: Nácvik útočnej kombinácie založenej na clonení a útočného systém 3-2 proti
osobnému obrannému systému a osobný obranný systém.
13: Hra + udeľovanie zápočtov

6.
FUTBAL: Tréning a modernizácia základných činností hry jednotlivca a herných kombinácií. (dotácia 0/26)
 
a.
1: Úvodná lekcia
2 - 3: Použitie a princípy výberu lokality a postavenia
4 - 6: Prihrávanie a spracovanie alebo prevzatie lopty
7 - 8: Postavenie ako konečná herná aktivita vo futbale
9 - 10: Použitie vedenia lôpt a prekonanie súpera v situácii hry 1:1
11 - 13: Použitie obranných herných aktivít v obrannej fáze hry

7.
VODÁCTVO: Nácvik nastupovania, vystupovania z lode, zásady bezpečnosti na vode, nácvik a zdokonalenie pádlovania (hnacie zábery, oblúkové zábery a príťahy), otáčanie lode na mieste, kormidlovanie lode z pozície zadáka, výjazdy do prúdu a z prúdu, náklony v prúde, jazda v prúde, parkovanie lode na brehu, záchrana na vode. (dotácia 0/26)
 
a.1-4: Stručná teória k predmetu, zásady bezpečnosti, manipulácia s kanoe, nasadanie na vodu, vystupovanie z lode, nácvik pádlovania na hladkej vode – hnacie zábery vpred a vzad, nácvik riadiacich záberov zadáka (kormidlovanie lode).

5-7: Zdokonaľovanie hnacích záberov na hladkej vode, nácvik a zdokonalenie oblúkových záberov a príťahov, otáčanie lode na mieste, jazda vpred a kormidlovanie lode len z pozície zadáka, výmena postov (háčik, kormidelník - zadák).

8-10: Nácvik a zdokonalenie jazdy v prúde, náklony lode, výjazdy do prúdu a z prúdu, zastavovanie v tečúcej vode.

10-13: Ukončenie predmetu celodenným splavom na rieke Morava (cca 25km), praktické riešenie situácii, využitie poznatkov a zručností, základy záchrany a sebazáchrany na vode.

8.RAFTING: Základy teórie raftovania, nafukovanie a údržba raftu, nastupovania a vystupovania z raftu, zásady bezpečnosti na divokej vode, nácvik a zdokonalenie pádlovania spolu v skupine – „timing“, otáčanie lode na mieste, kormidlovanie lode, výjazdy do prúdu a z prúdu, náklony v prúde, jazda v prúde, parkovanie lode na brehu, záchrana na vode (dotácia 0/26)
 
a.
1-4 hod. : stručná teória k predmetu, zásady bezpečnosti, manipulácia s raftom, nasadanie na vodu, vystupovanie z lode, nácvik pádlovania vpred a vzad na hladkej vode – synchronizácia pádlovania v skupine, nácvik oblúkových záberov vpred v vzad, otáčanie plavidla na mieste

5-7 hod : zdokonaľovanie hnacích záberov na hladkej vode, zdokonalenie oblúkových záberov a príťahov, jazda v tečúcej vode, náklony v prúde, výjazdy do prúdu a z prúdu

8-13 hod : 2 – dňový kurz na tečúcej a divokej vode (ubytovanie na horskej chate), náučný film na chate + teória, praktické osvojenie si pádlovania v prúde (podľa stavu vody rieka Belá alebo umelý kanál v Liptovskom Mikuláši R6, rieka Hron R2), nadobudnutie praktických zručností jazdy na divokej vode, otáčanie v prúde, parkovanie na brehu, základy záchrany a sebazáchrany (práca s hádzačkou)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: