21. 10. 2020  12:41 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-TSIKT - Tvorba softvéru v IKT (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-TSIKT
Názov predmetu: Tvorba softvéru v IKT
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Úvod do tvorby softvéru, vývojový cyklus, vývojové a projektové nástroje, základy jazyka Java.
Elementárne programovanie a úvod do objektovo orientovaného programovania
Základné prostriedky OOP a UML
Polymorfismus, rozhrania a vhniezdené typy
Modelovanie softwéru a návrhové vzory
Metodika tvorby pri OOP, vývojové testovanie
Zapúzdrenie aplikácií, aplikačné servery, tvorba škálovateľných aplikácií.
Databázové a informačné systémy, relačná štruktúra dát
Analýza a návrh relačnej databázy, normalizácia
Indexy, uložené procedúry, práca s údajmi
Tranzakcie a spracovanie dát v informačných systémov
Testovanie softvéru a systémovPoslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 03. 2019.

Typ výstupu: