7. 12. 2019  12:23 Ambróz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-FYZ1_G - Fyzika 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-FYZ1_G
Názov predmetu: Fyzika 1
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Základné vlastnosti svetla.
Geometrická optika.
Vlnová optika.
Fotometria.
Šírenie svetla na rozhraní.
Svetlo v anizotropnom prostredí.
Fotónová optika.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: