25. 2. 2020  8:10 Frederik
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-FYZ2_T - Fyzika 2 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-FYZ2_T
Názov predmetu: Fyzika 2
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Prenos tepla a látky.
Kmity,
Vlnenie,
Elektrostatické pole,
Elektrický prúd,
Magnetické pole,
Elektromagnetické pole,
Elektromagnetické žiarenie.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: