29. 5. 2020  18:06 Vilma
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-FYZ2_T - Fyzika 2 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B1-FYZ2_T
Názov predmetu:
Fyzika 2
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Prenos tepla a látky.
Kmity,
Vlnenie,
Elektrostatické pole,
Elektrický prúd,
Magnetické pole,
Elektromagnetické pole,
Elektromagnetické žiarenie.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: