14. 12. 2019  10:31 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu IV1-MSIG - Meracie systémy v inžinierskej geodézii (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: IV1-MSIG
Názov predmetu: Meracie systémy v inžinierskej geodézii
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Definície, klasifikácia a štruktúra meracích systémov. Klasifikácia snímačov.
2.Transformácia mechanických veličín na elektrické.
3.Snímače na meranie uhla, dĺžky, naklonenia, zrýchlenia a teploty.
4.Statické a dynamické charakteristiky meracích systémov. Kalibrácia meracích systémov.
5.Základy teórie signálov. Klasifikácia signálov. Filtre.
6.Analytické priemyselné fotogrametrické systémy.
7.Laserové meracie systémy.
8.Inerciálne meracie systémy.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: