14. 12. 2019  1:19 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-P1_C - Project 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-P1_C
Názov predmetu: Project 1
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
•Analýza funkčných zložiek územia vo vzťahu k navrhovaným stavebným objektom.
•Stanovenie vonkajších a vnútorných okrajových podmienok pre návrh viacúčelového stavebného diela
•Návrh variantných riešení a výber vhodného riešenia.
•Podrobné riešenie a konštrukčný návrh stavebného diela.
•Posúdenie dopadov na životné prostredie.
•Prezentácia a obhajoba projektu.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: