26. 1. 2020  22:03 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu V1-TV_FLO - Telesná výchova - výberová (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: V1-TV_FLO
Názov predmetu: Telesná výchova - výberová
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
• Základný a zdokonaľovací program vo vybranom druhu športu.
• Oboznámenie s pravidlami jednotlivých športov.
• Hra podľa pravidiel.
• Modelovaný tréning zameraný na taktické myslenie.
• Nácvik herných kombinácií.
• Kondičný tréning v telocvični a posilňovni.
• Záchrana topiaceho a základy prvej pomoci.
• VŠ liga a rôzne športové turnaje a súťaže.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 22. 03. 2019.

Typ výstupu: