25. 1. 2020  12:06 Gejza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu V1-TV_STT - Telesná výchova - výberová (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: V1-TV_STT
Názov predmetu: Telesná výchova - výberová
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 22. 03. 2019.

Typ výstupu: