Sep 20, 2020   2:35 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Course syllabus I1-MLT - Malty (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-MLT
Názov predmetu:
Malty
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
podstata mált a ich rozdelenie
druhy mált podľa použitého spojiva
druhy mált podľa účelu použitia
zložky mált pre omietanie
výroba a spracovanie mált
vlastnosti a použitie mált
príprava mált
malty na omietky
reprofilačné malty
ostatné malty

Prednášky:
1. Historický vývoj. Druhy omietok a ich vlastnosti
2. Zložky mált pre omietanie (anorganické, organické spojivá, cement)
3. Prísady a prímesy do vápenných mált
4. Špeciálne malty – sanačné malty, TI malty,
5. Reprofilačné malty
6. Kvalita omietok na báze vápna, analýza a degradácia omietok
7. Zápočtová písomka


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: