Sep 21, 2020   11:57 a.m. Matúš
Academic information system

Course syllabus B1-MONS - Montované stavby (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-MONS
Názov predmetu:
Montované stavby
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
Stručná osnova predmetu

1. Vývoj a význam prefabrikácie, montované konštrukcie.
2. Stenové a kombinované systémy(panelové domy).
3. Statické poruchy panelových domov.
4. Skeletové systémy.
5. Halové systémy.
6. Mostné prefabrikované konštrukcie.
7. Drevostavby, charakteristika, výhody, nevýhody, ich základné rozdelenie.
8. Spôsoby realizácie rôznych druhov drevostavieb.
9. Nízkoenergetické domy, pasívne domy, ich charakteristiky, spôsoby realizácie a pod.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: