14. 8. 2020  22:37 Mojmír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-3DZ - 3-D zobrazovanie (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-3DZ
Názov predmetu: 3-D zobrazovanie
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.-2. týždeň: osvojenie si základných princípov modelovania v programe Rhinoceros 3D.
3.-4. týždeň: pokročilejšie techniky modelovania.
5.-6. týždeň: úvod do programu 3D MAX.
6.-8. týždeň: aplikácia materiálov v 3D scéne.
8.-10. týždeň: osvetlenie nastavenie 3D scény.
11.-13. týždeň: princípy renderovania a animácie.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: