21. 10. 2020  9:39 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-BP1-TL - Bakalársky projekt 1 (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-BP1-TL
Názov predmetu: Bakalársky projekt 1
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
1. Analýza problému.
2. Získavanie informácií a štúdium.
3. Hrubý návrh riešenia problému.
4. Písomná prezentácia analýzy a hrubého návrhu riešenia problému.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 03. 2019.

Typ výstupu: