14. 12. 2019  11:36 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SCP103_6B - The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies I (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: SCP103_6B
Názov predmetu: The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
- CA systémy
- Vstupy a výstupy CAD systémov, modularita CA systémov
- Koncepty 3D modelovania, geometrické modelovanie
- Objemové a plošné modelovanie, modelovacie techniky,
- Prvkové a priame modelovanie (modelovacie techniky)
- Formáty CAD súborov, neutrálne formáty
- Tvorba výkresovej dokumentácie
- Tvorba zostáv


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 27. 06. 2019.

Typ výstupu: