17. 2. 2020  12:54 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400C11_4D - Chemické a biochemické reaktory II (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400C11_4D
Názov predmetu: Chemické a biochemické reaktory II
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
- Biochemické reaktory
- Hybridné systémy - reaktívna destilácia, membránové reaktory, SMB reaktory
- Matematické a experimentálne modelovanie
- Bezpečnostná analýza


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: