28. 2. 2020  12:18 Zlatica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400V1_4D - Vedecká práca I (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400V1_4D
Názov predmetu: Vedecká práca I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Osvojenie si základov plánovania experimentov.
Realizácia experimentov a zvládnutie metód spracovania dát a ich vyhodnotenia.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: