Apr 7, 2020   1:53 p.m. Zoltán
Academic information system

Course syllabus N400V1_4D - Vedecká práca I (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400V1_4D
Názov predmetu: Vedecká práca I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Osvojenie si základov plánovania experimentov.
Realizácia experimentov a zvládnutie metód spracovania dát a ich vyhodnotenia.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Type of output: