23. 1. 2020  14:35 Miloš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_PAFM_D - Prezentácia architektúry pomocou fyzických modelov (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_PAFM_D
Názov predmetu: Prezentácia architektúry pomocou fyzických modelov
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Predmet je zameraný na prepojenie virtuálnej reality pomocou tlačového rozhrania s reálnym svetom. Na prednáškach sa predstavia základné princípy a procesy 3D tlače od návrhu modelu až po tlač na 3D tlačiarni. Preberú sa možnosti vytvorenia základných modelov v aplikácii SketchUp , Rhinoceros , alebo akomkoľvek 3D modelovacom programe s podporou exportu do formátu STL súborov, možnosti upravenia existujúcich 3D modelov z Thingiverse alebo akéhokoľvek iného online úložiska 3D modelov . Preberú sa pokročilé tlačové techniky, ktoré sú k dispozícii v 3D tlačiarni pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Modelovanie pre 3D tlač je trochu iný proces ako modelovanie pre vizualizáciu alebo vykazovanie prvkov. Za účelom 3D tlače je potrebné objekty spojiť do jedného celku, aby sa nemuseli lepiť jednotlivé diely dohromady po ukončení tlačového procesu. Pre komplexné architektonické a urbanistické modely tento krok môže trvať mnoho hodín, ak model nebol pôvodne vytvorený s víziou 3D tlače po dokončení modelu.
Na cvičeniach sa aplikujú získané poznatky na konkrétne zadania a realizuje sa praktické precvičovanie novospoznaných príkazov ako i prehlbovanie poznatkov pri riešení konkrétnych úloh – 3D tlače modelov.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: