12. 8. 2020  23:30 Darina
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AN7M5_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 5) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_AN7M5_AU
Názov predmetu: Ateliér navrhovania VII (modul M 5)
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (13 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Analýzy súčasného stavu (dotácia 0/36)
 
a.
Kompletizácia podkladov - grafických
b.
Vlastný prieskum predmetu zadania
c.Foto dokumentácia
d.
Analýzy a vyhodnotenie výskumov

2.
Varianty návrhu (dotácia 0/36)
 
a.
Varianty návrhu 1 - n (počet variantov závisí od druhu objektu a úlohy zadania)
b.
Vyhodnotenie variantov - výber optimálneho

3.
Finálny návrh (dotácia 0/27)
 
a.
finálny návrh širších vzťahov a riešenie okolitého prostredia
b.
Finálny návrh prevádzky (dispozície)
c.Finálny návrh architektonického riešenia - objemy, fasády, architektonicko-konštrukčný detail, resp. architektonické riešenie stavebného interiéru

4.
Záverečné spracovanie (dotácia 0/18)
 
a.
Grafická dokumentácia návrhu + poster
b.
Sprievodná správa
c.Prezentácia návrhu (power-point, resp. video, resp. arch. animácia návrhu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: