21. 2. 2020  19:49 Eleonóra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_VERI_D - Verejný interiér (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_VERI_D
Názov predmetu: Verejný interiér
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1. Vzťah verejného interiéru a architektúry. Charakteristika verejného interiéru.
2. Interiéry stavieb pre kultúru.
3. Interiéry stavieb pre gastronómiu.
4. Interiéry stavieb prechodného ubytovania.
5. Interiéry stavieb pre obchody a služby.
6. Interiéry stavieb pre administratívu.
7. Interiéry stavieb pre zdravotníctvo.
8. Interiéry stavieb pre školstvo.
9. Interiéry stavieb pre šport.
10.Interiéry stavieb pre dopravu.
11.Interiéry stavieb sakrálnych objektov.
12.Verejný interiér na Slovensku v 20. storočí a v súčasnosti, stručný prehľad.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: