14. 8. 2020  6:50 Mojmír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AN7M6_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 6) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AN7M6_AU
Názov predmetu: Ateliér navrhovania VII (modul M 6)
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (13 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Ateliér (dotácia 0/108)
 
a.
Náplň ateliéru (12+1 týždňov):
1. Zadanie témy, štúdium podkladov, oboznámenie s lokalitou, typologická príprava
2. Analýza územia, alternatívy urbanistického riešenia, ideový návrh objektu
3. Alternatívy návrhu objektu, dispozično-prevádzkové väzby a ekologický koncept
4. Rozpracovanie alternatív, ich overenie na pracovnom modeli, vzťah k prostrediu
5. Vyhodnotenie alternatív, koncept energetickej efektívnosti, urbanistický návrh
6. Rozpracovanie architektonického návrhu, prevádzkové a konštrukčné riešenie
7. Kontrola rozpracovanosti, podrobnejšie architektonické riešenie
8. Práca na architektonickom koncepte, detaily konštrukčného riešenia
9. Predbežné energetické a environmentélne posúdenie rozpracovanej verzie objektu
10. Overenie architektonického výrazu a súladu s prostredím v 3d modeli
11. Finalizácia architektonického riešenia, konzultácia detailov, náčrt prezentácie
12. Kontrola rozpracovanosti a účasti, energetické a environmentélne posúdenie návrhu
13. Dopracovanie projektu a jeho prezentácie


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: