Apr 5, 2020   8:42 a.m. Miroslava
Academic information system

Course syllabus 1_PP3D2_D - Počítačová podpora 3D II (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PP3D2_D
Názov predmetu: Počítačová podpora 3D II
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
Rozšírenie problematiky modelovanie a vizualizovania Rhino 3D:
- Prispôsobenia a rozšírenia
- Klávesové skratky
- Zásuvné moduly pre Rhino
- Pokročilé modelovanie zložitých objektov
- Objekty a ich transformácie
- Rotácie kriviek
- Vyťahovanie objektov z kriviek a plôch
- Spájanie plôch
- Úpravy na úrovni bodov
- Plynulé prechody medzi plochami a objektami
- Tvorba 3D kriviek
- Obkreslovanie obrázkov – reverzný inžiniering
- Aplikácia kriviek na plochu
- Prieniky objektov
- V_Ray pre Rhino Vizualizovanie, rôzne techniky a vylepšenie
- Vernosť materiálov a textúr
- Reflexie a transparencie
- Práca s kamerami
- Svetelné podmienky
- Tekuté objekty, sklo a iné materiály


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 10. 2019.

Type of output: