2. 6. 2020  1:08 Xénia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_AT2_A - Ateliér II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
2_AT2_A
Názov predmetu:
Ateliér II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (16 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Ateliérová tvorba (dotácia 0/130)
 
a.
zadanie ateliérovej práce - výučba je realizovaná vo vybraných tematicky orientovaných architektonických ateliéroch (A1 Budovy pre bývanie, A2 - Občianske budovy, A5 - Ochrana a obnova pamiatkových objektov a súborov). Podľa nich sa spresnia aj jednotlivé zadania a ich spôsob spracovania.
b.Analytická časť : definovanie problémov a súvislostí témy, štúdium literatúry
c.
Návrhová časť : koncepčné riešenie zadanej témy v kontexte funkčných prevádzkových, konštrukčných a prostreďových súvislostí.
d.1. kontrola rozpracovanosti práce
e.Konkrétny architektonický návrh vytvára tematické predpolie pre diplomovú prácu.
f.
2. kontrola rozpracovanosti práce
g.
odovzdanie a obhajoba práce


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: