13. 8. 2020  21:52 Ľubomír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AN4_AU - Ateliér navrhovania IV (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_AN4_AU
Názov predmetu:
Ateliér navrhovania IV
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Atelier navrhovania IV - Obnova pamiatok (dotácia 0/12)
 
a.Atelier navrhovania IV - Obnova pamiatok


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 14. 04. 2020.

Typ výstupu: